O Audio ForumU

Udruženje MASIV, organizator Audio Foruma, je organizacija usmerena na rad sa mladima i njihovoj edukaciji  iz pomenutih  oblasti. Kroz svoje projekte, Udruženje ima za cilj da edukuje mlade u oblasti izvođačkih i audio-vizuelnih umetnosti, da osnaži i ojača kapacitete mladih umetnika, da motiviše i podstakne savremeno stvaralaštvo, da promoviše stvaralačke vrednosti, da doprinese ogranizaciji kulturnog života za mlade, i da učestvuje u podizanju svesti o značaju kulturne baštine.

Vizija udruženja MASIV je razvijeno kreativno društvo u kome svi imaju jednake šanse i podršku za umetničko izražavanje i stvaralaštvo.

Misija udruženja MASIV je da realizuje projekte u oblasti izvođačkih i audio-vizuelnih umetnosti koji će doprineti povećanju broja mladih savremenih umetnika.

E D U K A C I J A

O UDRUŽENJU MASIV

Audio forum je događaj koji se organizuje jednom godišnje sa ciljem da edukuje studente, buduće stručnjake u oblasti dizajna zvuka, o kreativnoj upotrebi zvuka u svim medijima. Pored predavanja, studenti su u prilici da sa gostima učestvuju u panel diskusijama, unaprede sopstvene projekte kroz praktične radionice, kao i da isprobaju neke od najnovijih uređaja iz sveta audio tehnike, koje ustupaju distributeri najpoznatijih audio kompanija.